Nieuws

3.5 miljoen voor Pressing Matter: Ownership, Value and the Question of Colonial Heritage in Museums.

(toegevoegd op 21-1-2021)

Het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en de Vrije Universiteit (VU) starten het onderzoeksprogramma Pressing Matter: Ownership, Value and the Question of Colonial Heritage in Museums. Ze doen dat met onderzoekers vanuit vijf academische instellingen, vijf Nederlandse musea, en in samenwerking met internationale partners op meerdere continenten. In dit vier jaar durende onderzoeksproject behandelen de partijen vraagstukken rondom museumcollecties die in het koloniale verleden zijn verzameld. Het projectbudget is 4,5 miljoen euro, waarvan 3,5 miljoen afkomstig is van de Nationale Wetenschapsagenda. In totaal komen er zo’n 11 onderzoekplaatsen vrij voor dit project. Volgende stap in omgang koloniale collecties Pressing Matter is geïnitieerd vanuit de al langer bestaande samenwerking tussen het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en de VU en staat onder leiding van Wayne Modest, directeur van het Research Centre for Material Culture van het NMVW en bijzonder VU-hoogleraar namens het NMVW. “Het doen van herkomstonderzoek is enorm van belang in het debat rond collecties uit de koloniale periode, en gaat verder dan alleen roofkunst”, aldus Modest. “Dat is onlangs nog bevestigd door de Raad voor Cultuur in zijn adviesrapport. Na onze eerdere initiatieven rondom de omgang met koloniale collecties zetten we nu weer een volgende en belangrijke stap, samen met onze partners.”

Meer informatie.

Constructing the Limes ontvangt 4,1 miljoen euro vanuit de Nationale Wetenschapsagenda.

(toegevoegd op 21-1-2021) Dit project gaat over grenzen, in het bijzonder over de grens van de Romeinse Rijk in Nederland, de zogeheten Nedergermaanse Limes; we onderzoeken niet alleen hoe deze in de oudheid invloed had op migratie en de import van goederen en gewassen, maar ook hoe deze grens tot vandaag de dag zichtbaar wordt gemaakt als cultureel erfgoed en hoe het ons hedendaags denken over grenzen beïnvloedt

Meer informatie op de website van de VU en dit artikel in het AD .

Online-Informatiebijeenkomst en matchmaking Levend Verleden NWA-ORC 2020

(gepost op 24 Oktober)
De bijeenkomst vindt staat op vrijdag 30 oktober voor iedereen die een initiatief heeft ingediend of mee zou willen doen aan een project, de thema’s verder zou willen exploreren en consortia zou willen oprichten. Vooral private en publieke instellingen zijn uitgenodigd te komen kijken of zij kunnen aansluiten bij onderzoeksprojecten. Speciaal welkom zijn partijen die andere invalshoeken vanuit bijvoorbeeld andere routes kunnen bieden. Wij geven u die middag een update van de laatste ontwikkelingen binnen de Nationale Wetenschapsagenda, de NWA-ORC 2020 call en condities en zullen uw vragen beantwoorden.

Aanvragers worden uitgenodigd hun project te pitchen wanneer ze bv op zoek zijn naar consortiumpartners in de kennis, publieke of private sector.

Aanmelden

Aanmelden stond tot 15 oktober open voor indieners van initiatieven. De bijeenkomsten zullen NWO gehost worden via Zoom: alle deelnemers ontvangen hiervoor een link. Meer informatie is te vinden op de website van NWO.

Programma

14.00            Introductie: Hester Dibbits (Boegbeeld NWA route Levend Verleden) en Patricia Alkhoven (Coördinator NWA route Levend Verleden)
14.20             Informatie over NWA-ORC door Janneke van Kersen (Contactpersoon Route Levend Verleden, NWO)
14.45             Vragen
15.00             2 minuten Pitches van onderzoekers: wie, waar gaat het project over, wie zoeken ze enz.

NWA Open Calls

(gepost op 10 augustus)

Op dit moment zijn er twee mogelijkheden voor het aanvragen van onderzoeksvoorstellen: NWO Onderzoek op Routes door Consortia en NWA Call Kleine Projecten. Lees hieronder meer over deze calls. Vragen? Neem contact op met ons.

NWA ORC 2020

De regeling Onderzoek op Routes door Consortia (ORC) “Interdisciplinair onderzoek en innovatie waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen.”

Onderzoek vormgegeven, uitgevoerd en toegepast door kennisketenbrede en interdisciplinaire consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners uit de publieke- en semi-publieke sectoren en het bedrijfsleven. Waar mogelijk betrokkenheid van burgers en de bredere samenleving.

BUDGET

Eer zijn drie bandbreedtes:
– 500.000 – 2 miljoen euro
– 2 miljoen – 5 miljoen euro
– 5 miljoen – 10 miljoen euro.

PARTNERS

Minimaal 10% cofinanciering voor alle onderzoeksvoorstellen in deze subsidieronde. In cash, in kind, of combinatie door publieke en/of private consortiumpartners die geen subsidie ontvangen in het voorstel. Alleen onderzoekers afkomstig uit organisaties zonder winstoogmerk kunnen optreden als hoofd- of medeaanvrager en dus subsidie ontvangen. Private partijen kunnen wel als partner aan een consortium deelnemen en hierbij cofinanciering leveren, in cash dan wel in kind. Buitenlandse partners kunnen ook subsidie krijgen mits expertise in Nederland niet beschikbaar is en zij aantoonbaar een toegevoegde waarde inbrengen.

DATA NWA-ORC 2020

  • De call for proposals 9 juli 2020 – OPEN!
  • Initiatief | 1 oktober 2020.
  • Beknopte aanvraag | 14 januari 2021
  • Volledige aanvraag | 24 juni 2021
  • Honorering | Januari 2022

Call tekst: https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2020/07/nwo-publishes-third-call-nwa-programme-research-along-routes-by-consortia.html
Meer info: http://nwo.nl/nwa + FAQ’s
Webinar: https://channel.royalcast.com/nwo/#!/nwo/20190328_1

NWA call KLEINE PROJECTEN

Er is €150.000 per route beschikbaar (eventueel verdeeld in maximaal 3 subprojecten).

VOORWAARDEN AAN PROJECTEN

Projecten richten zich op
– een vernieuwend: een nieuw idee out-of-the-box onderzoeken
– kennisbenutting van bestaande kennis
Bijdragen aan route / vergroten maatschappelijke impact
Brede achterban
Nieuwe, onverwachte verbindingen
Ruimte voor verschillende vormen van onderzoek: kennislabs, fieldlabs, proeftuinen, living labs, citizen science

PROCEDURE

Bekijk vooral ook de slides van de informatiebijeenkomst van 8 juli 2020. We gaan vanuit Levend Verleden 1 aanvraag indienen met drie subprojecten: voor elke game changer eentje:

  • Temporaliteit & Duurzaamheid
  • De burger als Expert
  • Betwist Erfgoed
    NB De subprojecten mogen niet worden samengevoegd tot een groot project

Wie mogen voorstel voor subproject schrijven:
Onderzoekers bij Ned. universiteiten, KNAW enz. (met aanstelling die minstens zolang is als duur van project). ->Bedrijven, erfgoedinstellingen enz, mogen geen aanvrager zijn maar wel als partner meedoen.
Start binnen 6 maanden na honorering
Doorlooptijd subproject: max 1 jaar
Doorlooptijd gehele project max 1,5 jaar

Beoordelingscriteria NWO:
• Verbindingen (nieuwe, onverwachte)
• Relevantie (voor de route, impact)
• Projectopzet
Levend Verleden routemanagement doet eerste formele toets

FORMAT INITIATIEF VOORSTEL VOOR SUBPROJECT

Initiatief voorstel met de volgende gegevens: totaal = max 750 woorden!
Titel project:
Naam aanvrager:
Samenwerkingspartners:
Relevantie voor route:
Verbindingen: Hoe draagt voorstel bij aan nieuwe en onverwachte verbindingen?
Project beschrijving:

-> Inleveren uiterlijk 15 augustus per email. Met in header “Levendverleden_initiatief”
patricia.alkhoven@meertens.knaw.nl / levendverleden@ahk.nl

DATA SELECTIE SUBPROJECTEN EN DEADLINE AANVRAAG

16 juli Initiatieven kunnen worden ingediend via mail patricia.alkhoven@meertens.knaw.nl / levendverleden@ahk.nl
15 augustus Loket indiening initiatieven sluit, formele check
vanaf 20 aug. Alle initiatieven op de website te lezen
20-28 aug. Mogelijkheid online te stemmen (link naar indieners)
1 sept. Winnaars die mogen uitwerken bekend gemaakt
4 sept. 10-12 uur Meetup met 3 winnaars met Patricia, Hester e.a.
20 oktober 3 gekozen Subprojectvoorstellen indienen bij Routemanagement Levend Verleden
29 oktober Routemanagement dient de complete aanvraag in bij NWO

STEMPROCEDURE

Indieners stemmen op elkaars voorstellen
Het Levend Verleden Routemanagement stemt zelf niet
Iedere indiener heeft 3 stemmen te vergeven, 1 stem per gamechanger
Je kiest dus naast je eigen project altijd 2 projecten in andere gamechangers, zo hopen wij binnen elke gamechanger 1 project te honoreren
Het is belangrijk te stemmen op projecten in de twee andere gamechangers die passen bij je eigen project

DATA NWO DOORLOOPPROCEDURE

20 oktober Subprojecten inleveren bij Levend Verleden
29 oktober 14.00 uur Deadline indienen aanvraag
November toets op voorwaarden voor indiening
November/december beoordelingscommissie
December Besluit
Januari 2021 Kans op herziening

Beoordeling op criteria: aanvraag dient de kwalificatie excellent/zeer goed/goed te krijgen