Over NWA

Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is de inspiratiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in de wetenschap! Bijna 12.000 vragen die de Nederlandse bevolking heeft gesteld aan de wetenschap zijn samengevat in 140 clustervragen. Met hulp van experts uit kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven zijn deze vragen vervolgens uitgewerkt thema’s, zogeheten routes.

De 25 routes staan beschreven in het Portfolio voor onderzoek en innovatie. Dit portfolio identificeert terreinen waarop Nederland bij uitstek verschil kan maken en comparatieve voordelen heeft ten opzichte van het buitenland. Het geeft een overzicht van kansen op wetenschappelijke doorbraken en op het vinden van antwoorden op maatschappelijke uitdagingen en economische kansen. Het presenteert dan ook een ambitieuze en grondig onderbouwde agenda voor investeringen in onderzoek en innovatie.

Specifiek relevant voor de Geesteswetenschappen zijn de volgende vijf routes:

  • Naar een veerkrachtige en zinvolle samenleving
  • Levend verleden
  • Kunst en innovatie in de 21ste eeuw
  • Tussen conflict en cooperatie
  • Big Data

Investeringen vanaf 2020

  • Kabinet Rutte-III investeert via NWO jaarlijks 130 M€ vanaf 2020
  • Gericht op potentiële wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken
  • Inter- en transdisciplinaire samenwerking
  • Combinatie van fundamenteel en toegepast/praktijkgericht onderzoekVerbinden van publieke kennisketen met maatschappelijke partners (publiek en privaat)