Wie zijn we

Kernteam

Hester Dibbits vertegenwoordigt als voorzitter/boegbeeld NWA vanuit de Reinwardt Academie (AHK) en Erasmus Universiteit Rotterdam de educatie en de Nationale Onderzoeksraad Erfgoed.

Patricia Alkhoven vertegenwoordigt als programma coördinator/ trekker vanuit het KNAW Humanities Cluster (HUC) de wetenschap.

Johan Oomen vertegenwoordigt via het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de link naar het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Nationale Onderzoeksraad Erfgoed

Gabor Kozijn vertegenwoordigt vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de materiële onderzoekskant en erfgoedinstelling.

Wat doet het route-management van Levend Verleden? Matchmaking, ondersteuning vorming van consortia, vinden van partners, Wij helpen en adviseren bij de verbinding met andere routes, disciplines en netwerken.

Financiering

De route ontving in 2017 € 10.000 ‘zaaigeld’ om de route op te zetten. Voor 2018-2019 volgde € 10.000 euro voor het organiseren van Matchmakingsbijeenkomsten € 50.000 euro Ondersteuning coördinatie route 2019/2020