Lively Reflections and Future Trajectories

[English below]

Op 14 december 2023 vond de netwerkbijeenkomst van de Levend Verleden Route plaats. Geleid door Hester Dibbits en gecoördineerd door Jonathan Even-Zohar, bracht deze bijeenkomst rond de 50 deelnemers samen, bestaande uit onderzoekers en praktijkmensen. Het doel was om een betekenisvolle onderzoeksagenda te creëren binnen de Levend Verleden Route, een van de 25 netwerken van de Nationale Wetenschapsagenda. 

Het programma omvatte twee sessies. In de eerste sessie werden projecten ondersteund door de NWA besproken, met pitchpresentaties van externe projecten die inspiratie bieden voor de Levend Verleden Route. De tweede sessie, in samenwerking met de Nationale Onderzoeksraad Erfgoed, richtte zich op het bespreken en verdiepen van drie ‘game changers’: duurzaamheid en temporaliteit, de burger als expert, en betwist erfgoed. 

De bijeenkomst bood deelnemers de gelegenheid om op de hoogte te blijven van de huidige stand van zaken, ervaringen te delen en de agenda en game changers verder te ontwikkelen. Na afloop werden alle deelnemers uitgenodigd voor de opening van de Museum Speelklok tentoonstelling “Maak ‘t Zelf”, waar ze de gelegenheid hadden om te netwerken.  


On December 14, 2023, the networking event of the Living Past Route took place. Led by Hester Dibbits and coordinated by Jonathan Even-Zohar, this gathering brought together around 50 participants, including researchers and practitioners. The aim was to create a meaningful research agenda within the Living Past Route, one of the 25 networks of the National Science Agenda.

The program coonsisted of two sessions. The first session discussed projects supported by the National Science Agenda, featuring pitch presentations of external projects inspiring the Living Past Route. The second session, in collaboration with the National Research Council for Heritage, focused on discussing and deepening three ‘game changers’: sustainability and temporality, the citizen as an expert, and contested heritage.

The event provided participants with the opportunity to stay informed about current developments, share experiences, and further develop the agenda and game changers. Afterward, all participants were invited to the opening of the Museum Speelklok exhibition “Maak ‘t Zelf,” where they had the opportunity to network.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *