Calls

Onderzoek doen naar onderwerpen zoals nanomedicijnen, kunst, klimaatbestendige voedselvoorzieningen, beweging en voeding, instituties voor rechtvaardige en veerkrachtige samenlevingen of historisch beladen plekken? De programmalijn Onderzoek op Routes door Consortia (ORC) financiert onderzoeksprojecten van kennisketenbrede, interdisciplinaire consortia waarin mogelijk burgers en maatschappelijke partners vertegenwoordigd zijn. Het aanvraagproces voor deze jaarlijkse financieringsronde van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is nu geopend.


Binnenkort opent NWO opnieuw de Kleine Projecten call. Binnen deze call krijgt het routemanagement van elke NWA-route de gelegenheid om financiering aan te vragen voor een consortium maximaal 3 kleine projecten. Deze projecten dienen aan te sluiten bij de clustervragen en gamechangers van de Route. De call wordt naar verwachting in februari 2024 geopend.