Calls

Dien voor 11 juni je projectidee in voor de NWA call Innovatieve projecten! Deze ronde richt zich op “Duurzaamheid en temporaliteit” met een budget van 300.000 euro voor drie projecten, elk in samenwerking met een kennisinstelling, erfgoedinstelling en een maatschappelijke partner. Onderzoekers worden aangemoedigd om innovatieve benaderingen te verkennen.


Onderzoek doen naar onderwerpen zoals nanomedicijnen, kunst, klimaatbestendige voedselvoorzieningen, beweging en voeding, instituties voor rechtvaardige en veerkrachtige samenlevingen of historisch beladen plekken? De programmalijn Onderzoek op Routes door Consortia (ORC) financiert onderzoeksprojecten van kennisketenbrede, interdisciplinaire consortia waarin mogelijk burgers en maatschappelijke partners vertegenwoordigd zijn. Het aanvraagproces voor deze jaarlijkse financieringsronde van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is nu geopend.