RECHARGE NEXT – Call for Proposals for new Living Labs

[English below]

We brengen je graag op de hoogte van de lancering van RECHARGE NEXT, een oproep tot het indienen van voorstellen die 6 instituten / organisaties onderdeel maakt van RECHARGE en financiering beschikbaar stelt om een businessmodel te ontwikkelen en een nieuw Living Lab op te zetten om het businessmodel te testen. 

Terugkijkend op de periode sinds de start van RECHARGE in november 2022 delen we graag enkele vooruitgang die we geboekt hebben in het ontwikkelen van participatieve businessmodellen voor culturele instellingen.

Gedurende deze periode hebben we drie Culturele Erfgoed Living Labs ontwikkeld, waarvan ieder aan een specifiek participatief businessmodel gewerkt heeft: 

We zijn tevreden met de resultaten van deze periode en willen onze zusterorganisaties en netwerk uitnodigen om de mogelijkheid van het co-creëren van een participatief business model te ontdekken en mee te doen met de Living Labs methodologie.

We nodigen je uit om naar onze website te gaan, te lezen over de oproep, te registreren en in te schrijven! Ook vragen we je gebruik te maken van de mogelijkheid om de oproep met je netwerk te delen. 

De deadline om aan te melden is 29 februari 2024. De resultaten zullen uiterlijk 27 maart 2024 worden gecommuniceerd.

We kijken ernaar uit om je ideeën en gedachten te ontvangen. Mochten er vragen zijn, horen we het graag. 

Vriendelijke groet,

Het Recharge Team  

——————————————————————————————

ENGLISH

We are writing now to announce the launch of RECHARGE NEXT, a call for proposals that will allow 6 institutions / organisations to take part in RECHARGE and get funding to develop a business model and establish a new Living Lab to test it.

Looking back on the year since the launch of RECHARGE in November 2022, we’re thrilled to share some exciting progress we’ve made in developing participatory business models for cultural institutions!

During this time, we developed three Cultural Heritage Living Labs, each worked on a specific participatory business model: 

We’re happy with the results of these experiences and we want to extend an invitation to our sister institutions and network to explore the opportunity of co-creating a participatory business model and engaging in the Living Labs methodology.

We invite you to head to https://recharge-culture.eu/processes/RechargeNext, read about the open call, register and apply! Take the opportunity to share with your network as well.

The submission deadline is February 29, 2024. The results will be communicated by March 27, 2024.

We look forward to hearing from you any ideas and thoughts. 

Feel free to reach out if you have any questions.

All the best,

The Recharge Team.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *